گل باستانی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:347
ابعاد به گره : 410*312
ابعاد به سانت : 62*47
تعداد رنگ :66
تعداد ابریشم :7
موجودی :منفي
قیمت : 19,080,000 ریال