منظره بهاری بزرگ​

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:348
ابعاد به گره : 470*640
ابعاد به سانت : 71*97
تعداد رنگ :74
تعداد ابریشم :6
موجودی :منفي
قیمت : 30,720,000 ریال