منظره بهاری بزرگ​

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:348
ابعاد به گره : 470*640
ابعاد به سانت : 71*97
تعداد رنگ :74
تعداد ابریشم :6
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 24,810,000 ریال