کلبه بهاری

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:349
ابعاد به گره : 350*540
ابعاد به سانت : 53*82
تعداد رنگ :78
تعداد ابریشم :8
موجودی :مثبت
قیمت : 24,330,000 ریال