آبگیر

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:350
ابعاد به گره : 420*630
ابعاد به سانت : 63*95
تعداد رنگ :85
تعداد ابریشم :7
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 23,070,000 ریال