چشمه ماهی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:351
ابعاد به گره : 300*600
ابعاد به سانت : 45*91
تعداد رنگ :65
تعداد ابریشم :6
موجودی :منفي
قیمت : 22,500,000 ریال