رودخانه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:352
ابعاد به گره : 350*800
ابعاد به سانت : 53*121
تعداد رنگ :57
تعداد ابریشم :4
موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 23,300,000 ریال