بازی بلیارد

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:356
ابعاد به سانت :129*228
ابعاد به گره :850*1500
تعداد رنگ :115
تعداد ابریشم :15
موجودی :منفي
قیمت : 34,500,000 ریال