بازی بلیارد

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:356
ابعاد به سانت :129*228
ابعاد به گره :850*1500
تعداد رنگ :115
تعداد ابریشم :15
موجودی : تماس با شزکت
قیمت : 31,800,000 ریال