وان یکاد چرمی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 74
تعداد رنگ : 33
تعداد مقاط : 9
تعداد ابریشم : 4
کرک و ابریشم  -

موجودی :تماس با شرکت

قیمت : 12,450,000 ریال