ایه مصباح

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :214
ابعاد به گره : 391*700
ابعاد به سانت : 59*106
تعداد رنگ :31
تعداد مقاط :22.8
تعداد ابریشم :2

موجودی :منفي
قیمت : 22,150,000 ریال