ایه مصباح

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :214
ابعاد به گره : 391*700
ابعاد به سانت : 59*106
تعداد رنگ :31
تعداد مقاط :22.8
تعداد ابریشم :2

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 19,850,000 ریال