عشق پایدار

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:361
ابعاد به سانت :68*95
ابعاد به گره :448*625
تعداد رنگ :105
تعداد ابریشم :8
موجودی : تماس با شزکت
قیمت : 23,000,000 ریال