عشق پایدار

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:361
ابعاد به سانت :68*95
ابعاد به گره :448*625
تعداد رنگ :105
تعداد ابریشم :8
موجودی : منفي
قیمت : 29,900,000 ریال