بچهای همسایه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:362
ابعاد به سانت :95*68
ابعاد به گره :680*500
تعداد رنگ :65
تعداد ابریشم :5
موجودی : تماس با شزکت
قیمت : 23,850,000 ریال