اشرافزادگان

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:363
ابعاد به سانت :72*102
ابعاد به گره :490*700
تعداد رنگ :115
تعداد ابریشم :10
موجودی : تماس با شزکت
قیمت : 27,800,000 ریال