رقص گلها

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:366
ابعاد به سانت :63*88
ابعاد به گره :420*580
تعداد رنگ :70
تعداد ابریشم :7
موجودی : منفي
قیمت : 26,000,000 ریال