رقص گلها

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:366
ابعاد به سانت :63*88
ابعاد به گره :420*580
تعداد رنگ :70
تعداد ابریشم :7
موجودی : تماس با شزکت
قیمت : 21,800,000 ریال