ایت الکرسی نگاره

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :213
ابعاد به گره : 306*600
ابعاد به سانت : 46*91
تعداد رنگ :30
تعداد مقاط :15.3
تعداد ابریشم :4

موجودی :
تماس با شرکت
قیمت : 17,500,000 ریال