بزم گلها

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:367
ابعاد به سانت :50*66
ابعاد به گره :330*440
تعداد رنگ :68
تعداد ابریشم :8
موجودی : منفي
قیمت : 20,400,000 ریال