کلبه رویایی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:370
ابعاد به سانت :54*76
ابعاد به گره :358*500
تعداد رنگ :82
تعداد ابریشم :8
موجودی : منفي
قیمت : 29,250,000 ریال