کوروش وملکه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:371
ابعاد به سانت :52*76
ابعاد به گره :345*500
تعداد رنگ :65
تعداد ابریشم :5
موجودی : تماس با شزکت
قیمت : 17,900,000 ریال