کوروش وملکه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:371
ابعاد به سانت :52*76
ابعاد به گره :345*500
تعداد رنگ :65
تعداد ابریشم :5
موجودی : مثبت
قیمت : 21,900,000 ریال