شگفتی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:383
ابعاد به سانت :49*66
ابعاد به گره :322*434
تعداد رنگ :85
تعداد ابریشم :9
موجودی : تماس با شرکت
قیمت : 16,700,000 ریال