شگفتی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:383
ابعاد به سانت :49*66
ابعاد به گره :322*434
تعداد رنگ :85
تعداد ابریشم :9
موجودی :منفي
قیمت : 19,200,000 ریال