تقدیر

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:381
ابعاد به سانت :89*39
ابعاد به گره :589*260
تعداد رنگ :78
تعداد ابریشم :8
موجودی : تماس با شرکت
قیمت : 16,080,000 ریال