تقدیر

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:381
ابعاد به سانت :89*39
ابعاد به گره :589*260
تعداد رنگ :78
تعداد ابریشم :8
موجودی : مثبت
قیمت : 19,500,000 ریال