حضرت ابوالفظل

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :14
ابعاد به گره : 280*206
ابعاد به سانت : 42*30
تعداد رنگ :26
تعداد مقاط :4.8
تعداد ابریشم :0

موجودی :مثبت
قیمت : 8,250,000 ریال