وان یکاد قابدار عرضی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :378
ابعاد به سانت :50*114
ابعاد به گره :330*750
تعداد رنگ :30
تعداد ابریشم :3
موچودی : تماس با شرکت
قیمت : 21,750,000 ریال