وان یکاد قابدار عرضی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :378
ابعاد به سانت :50*114
ابعاد به گره :330*750
تعداد رنگ :30
تعداد ابریشم :3
موچودی : منفي
قیمت : 25,200,000 ریال