شام آخر طيفي

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :375
ابعاد به سانت :52*113
ابعاد به گره :342*747
تعداد رنگ :45
تعداد ابریشم :2
موچودی : تماس با شرکت
قیمت : 21,000,000 ریال