سراغاز

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :215
ابعاد به گره : 420*280
ابعاد به سانت : 63*42
تعداد رنگ :22
تعداد مقاط :9.8
تعداد ابریشم :2

موجودی :منفي
قیمت : 12,650,000 ریال