باغستان

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:391
ابعاد به سانت :47*128
ابعاد به گره :310*847
تعداد رنگ :29
تعداد ابریشم :2
موجودی : تماس با شرکت
قیمت : 21,700,000 ریال