باغستان

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:391
ابعاد به سانت :47*128
ابعاد به گره :310*847
تعداد رنگ :29
تعداد ابریشم :2
موجودی :مثبت
قیمت : 23,980,000 ریال