محفل اشرافی کوچک

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:398
ابعاد به سانت :72*106
ابعاد به گره :478*700
تعداد رنگ :115
تعداد ابریشم :7
موجودی :مثبت
قیمت : 36,400,000 ریال