بدرقه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:397
ابعاد به سانت :104*75
ابعاد به گره :686*500
تعداد رنگ :145
تعداد ابریشم :11
موجودی :منفي
قیمت : 49,290,000 ریال