نامه شاهزاده

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:399
ابعاد به سانت :63*94
ابعاد به گره :420*620
تعداد رنگ :92
تعداد ابریشم :8
موجودی : تماس با شرکت
قیمت : 23,200,000 ریال