نامه شاهزاده

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:399
ابعاد به سانت :63*94
ابعاد به گره :420*620
تعداد رنگ :92
تعداد ابریشم :8
موجودی :مثبت
قیمت : 28,600,000 ریال