محرم اسرار

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:402
ابعاد به سانت :102*65
ابعاد به گره :674*428
تعداد رنگ :125
تعداد ابریشم :15
موجودی : منفي
قیمت : 33,600,000 ریال