محرم اسرار

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:402
ابعاد به سانت :102*65
ابعاد به گره :674*428
تعداد رنگ :125
تعداد ابریشم :15
موجودی : تماس با شرکت
قیمت : 26,400,000 ریال