ییلاق

معرفی اجمالی محصول


کد فرش:403
ابعاد به سانت :66*71
ابعاد به گره :440*469
تعداد رنگ :98
تعداد ابریشم :7
موجودی :مثبت
قیمت : 30,940,000 ریال