دعای فرج

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :217
ابعاد به گره : 350*500
ابعاد به سانت : 53*76
تعداد رنگ :20
تعداد مقاط :14.5
تعداد ابریشم :1
 
موجودی :
مثبت
قیمت : 15,650,000 ریال