گلیم 101

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت :147*102
ابعاد به گره:632*440
تعداد رنگ:5
قیمت : 1,750,000 ریال