گلیم 102

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :83*60
ابعاد به گره  : 360*260
تعداد رنگ  : 7
قیمت : 1,100,000 ریال