گلیم 103

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :124*95
ابعاد به گره  : 532*408
تعداد رنگ  :9
قیمت : 1,600,000 ریال