گلیم 104

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :220*157
ابعاد به گره  : 946*674
تعداد رنگ  :10
قیمت : 2,300,000 ریال