گلیم 105

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :147*102
ابعاد به گره  : 632*440
تعداد رنگ  :6
قیمت : 1,780,000 ریال