گلیم 106

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  146*102
ابعاد به گره  : 632*440
تعداد رنگ  :3
قیمت : 1,700,000 ریال