گلیم 107

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :77*51
ابعاد به گره  : 334*220
تعداد رنگ  :4
قیمت : 850,000 ریال