گلیم 108

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :197*128
ابعاد به گره  : 846*552
تعداد رنگ  :7
قیمت : 1,980,000 ریال