گلیم 109

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :146*102
ابعاد به گره  : 632*440
تعداد رنگ  :7
قیمت : 1,780,000 ریال