کعبه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :22
ابعاد به گره : 339*500
ابعاد به سانت : 50*75
تعداد رنگ :29
تعداد مقاط :14.1
تعداد ابریشم :2


موجودی :مثبت
قیمت : 16,990,000 ریال