گلیم 110

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :205*149
ابعاد به گره  : 880*640
تعداد رنگ  :8
قیمت : 2,100,000 ریال