گلیم 111

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :65*46
ابعاد به گره  : 282*200
تعداد رنگ  :4
قیمت : 800,000 ریال