گلیم 112

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :123*70
ابعاد به گره  : 530*300
تعداد رنگ  :7
قیمت : 1,150,000 ریال