گلیم 114

معرفی اجمالی محصول


ابعاد به سانت  :185*116
ابعاد به گره  : 796*500
تعداد رنگ  :5
قیمت : 1,800,000 ریال