سالاری 1

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :122
ابعاد به سانت  :270*192
ابعاد به گره  : 1549*1099
تعداد رنگ : 43
رجشمار  : 40 جنس پشم
تعداد ابریشم : 5

قیمت : 1,111,111 ریال