بوته جقه تمام ابریشم

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :117
ابعاد به سانت  :126*84
ابعاد به گره  : 900*600
تعداد رنگ : 30
رجشمار  : 50 تمام ابریشم
تعداد ابریشم :30