گلدانی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :112
ابعاد به سانت  :336*225
ابعاد به گره  : 2240*1500
تعداد رنگ : 45
رجشمار  : کرک رجشمار 46
تعداد ابریشم :5
قیمت : 161,500,000 ریال