مدینه

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :23
ابعاد به گره : 344*500
ابعاد به سانت : 49*72
تعداد رنگ :48
تعداد مقاط :14.3
تعداد ابریشم :2

موجودی :مثبت
قیمت : 17,430,000 ریال