سالاری 2

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :111
ابعاد به سانت  :260*181
ابعاد به گره  : 1731*1207
تعداد رنگ : 45
رجشمار  : کرک رجشمار 46
تعداد ابریشم :5
قیمت : 113,570,000 ریال