شاه عباسی 2

معرفی اجمالی محصول


کد فرش  :113
ابعاد به سانت  :220*140
ابعاد به گره  : 1260*800
تعداد رنگ : 35
رجشمار  : پشم رج 40
تعداد ابریشم :3
قیمت : 38,150,000 ریال